دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی دوره (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی آموزش (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان دوره (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی


کد دوره: 5195
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/05/05
9,100,000 ریال
زهرا یحیی

(پیش نیاز) نقشه کشی و ترسیم فنی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود