دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش نقشه کشی و ترسیم فنی دوره نقشه کشی و ترسیم فنی آموزش نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان دوره نقشه کشی و ترسیم فنی اصفهان نقشه کشی و ترسیم فنی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره نقشه کشی و ترسیم فنی


کد دوره: 5510
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/16
9,100,000 ریال
زهرا یحیی

نقشه کشی و ترسیم فنی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود