دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه آموزش (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه اصفهان دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه اصفهان (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه


کد دوره: 5048
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1399/11/07
7,300,000 ریال
صفورا شاهین

(پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;