دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه آموزش (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه اصفهان دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه اصفهان (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه مشخص نشده است!

(پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود