دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو پایه دوره اسکیس و راندو پایه آموزش اسکیس و راندو پایه اصفهان دوره اسکیس و راندو پایه اصفهان اسکیس و راندو پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو پایه


کد دوره: 5509
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1400/11/07
9,100,000 ریال
صفورا شاهین

اسکیس و راندو پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود