دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو (طراحی داخلی) دوره اسکیس و راندو (طراحی داخلی) آموزش اسکیس و راندو (طراحی داخلی) اصفهان دوره اسکیس و راندو (طراحی داخلی) اصفهان اسکیس و راندو (طراحی داخلی)

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو (طراحی داخلی)


کد دوره: 4518
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1398/07/16
4,500,000 ریال
بهاره پیش خوان

اسکیس و راندو (طراحی داخلی)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;