دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی آموزش (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی


کد دوره: 5047
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1399/11/06
7,300,000 ریال
صفورا شاهین

(پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;