دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی دوره مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی آموزش مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان دوره مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی


کد دوره: 4846
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1399/07/16
5,600,000 ریال
صفورا شاهین

مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;