دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی آموزش (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی اصفهان (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی مشخص نشده است!

(پیش نیاز) مبانی و مفاهیم پایه در طراحی داخلی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود