دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی فضای سبز دوره طراحی فضای سبز آموزش طراحی فضای سبز اصفهان دوره طراحی فضای سبز اصفهان طراحی فضای سبز

دوره های مرتبط

AutoCAD 2D

Revit Architecture

SketchUp

Lumion

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

AutoCAD 2D

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی فضای سبز


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی فضای سبز مشخص نشده است!

طراحی فضای سبز

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود