دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش ABAQUS دوره ABAQUS آموزش ABAQUS اصفهان دوره ABAQUS اصفهان ABAQUS

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ABAQUS


کد دوره: 4878
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 19 الی 22

چهار شنبه ها 19 الی 22

تاریخ شروع: 1399/07/02
6,900,000 ریال
حسین قضاوی

ABAQUS

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;