دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Touchstone3-B دوره Touchstone3-B آموزش Touchstone3-B اصفهان دوره Touchstone3-B اصفهان Touchstone3-B

دوره های مرتبط
طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 3,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Touchstone3-A

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره Touchstone3-B


کد دوره: 4455
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 20

سه شنبه ها 18 الی 20

پنج شنبه ها 18 الی 20

تاریخ شروع: 1398/07/23
3,500,000 ریال
داود پوریان

Touchstone3-B

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;