دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Touchstone2-B دوره Touchstone2-B آموزش Touchstone2-B اصفهان دوره Touchstone2-B اصفهان Touchstone2-B

طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 7,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Touchstone2-A

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره Touchstone2-B


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Touchstone2-B مشخص نشده است!

Touchstone2-B

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود