دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش کنترل پروژه با Primavera P6 دوره کنترل پروژه با Primavera P6 آموزش کنترل پروژه با Primavera P6 اصفهان دوره کنترل پروژه با Primavera P6 اصفهان کنترل پروژه با Primavera P6

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کنترل پروژه با Primavera P6


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کنترل پروژه با Primavera P6 مشخص نشده است!

کنترل پروژه با Primavera P6

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;