دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مجری حرفه ای پروژه دوره مجری حرفه ای پروژه آموزش مجری حرفه ای پروژه اصفهان دوره مجری حرفه ای پروژه اصفهان مجری حرفه ای پروژه

دوره های مرتبط
طول دوره: 200 ساعت
شهریه : 34,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره مجری حرفه ای پروژه


کد دوره: 4210
روزهای برگزاری:

جمعه ها 14 الی 18

تاریخ شروع: 1398/04/07
34,400,000 ریال
حمیدرضا کمالی زاده

مجری حرفه ای پروژه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;