دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی دوره دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی آموزش دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی اصفهان دوره دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی اصفهان دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی

دوره های مرتبط
طول دوره: 150 ساعت
شهریه : 68,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی


کد دوره: 4370
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 17 الی 22

تاریخ شروع: 1398/05/08
68,800,000 ریال
حسین معتمدی

دوره جامع محاسب حرفه ای بتنی و فولادی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;