دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی سایت با WordPress دوره طراحی سایت با WordPress آموزش طراحی سایت با WordPress اصفهان دوره طراحی سایت با WordPress اصفهان طراحی سایت با WordPress

دوره های مرتبط

Java 2SE

HTML,CSS,jQuery

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی سایت با WordPress


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی سایت با WordPress مشخص نشده است!

طراحی سایت با WordPress

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود