دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی پوسته های بتنی دوره طراحی پوسته های بتنی آموزش طراحی پوسته های بتنی اصفهان دوره طراحی پوسته های بتنی اصفهان طراحی پوسته های بتنی

دوره های مرتبط
طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی)

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی پوسته های بتنی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی پوسته های بتنی مشخص نشده است!

طراحی پوسته های بتنی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;