دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره پیشرفته Python دوره دوره پیشرفته Python آموزش دوره پیشرفته Python اصفهان دوره دوره پیشرفته Python اصفهان دوره پیشرفته Python

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

برنامه نویسی به زبان Python

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره پیشرفته Python


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره پیشرفته Python مشخص نشده است!

دوره پیشرفته Python

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;