دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست دوره کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست آموزش کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست اصفهان دوره کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست اصفهان کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست

دوره های مرتبط
طول دوره: 4 ساعت
شهریه : 1,900,000 ریال
نوع آموزش: عملی
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست مشخص نشده است!

کارگاه آشنایی با اصول شیت بندی با دست

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;