دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع PLC دلتا دوره دوره جامع PLC دلتا آموزش دوره جامع PLC دلتا اصفهان دوره دوره جامع PLC دلتا اصفهان دوره جامع PLC دلتا

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: تئوری و عملی
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع PLC دلتا


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع PLC دلتا مشخص نشده است!

دوره جامع PLC دلتا

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود