دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی) دوره طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی) آموزش طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی) اصفهان دوره طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی) اصفهان طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی)

دوره های مرتبط
طول دوره: 100 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ETABS & SAFE

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی)


کد دوره: 4167
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1397/12/04
15,000,000 ریال
حسین معتمدی

طراحی جامع ساختمان های بتنی (ارائه پاکت محاسبات بتنی)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;