دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView دوره کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView آموزش کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView اصفهان دوره کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView اصفهان کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView

طول دوره: 8 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView مشخص نشده است!

کارگاه آشنایی با نرم افزار کاربردی LabView

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود