دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Ansys APDL دوره Ansys APDL آموزش Ansys APDL اصفهان دوره Ansys APDL اصفهان Ansys APDL

دوره های مرتبط

Ansys Fluent

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Ansys APDL


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Ansys APDL مشخص نشده است!

Ansys APDL

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود