دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Excel مهندسی دوره Excel مهندسی آموزش Excel مهندسی اصفهان دوره Excel مهندسی اصفهان Excel مهندسی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Excel پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Excel مهندسی


کد دوره: 4842
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1399/05/23
5,800,000 ریال
شهروز مسیح

Excel مهندسی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;