دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک دوره مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک آموزش مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک اصفهان دوره مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک اصفهان مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 21,600,000 ریال
نوع آموزش: تئوری و عملی
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک مشخص نشده است!

مبانی پنوماتیک صنعتی و تعمیرات تجهیزات پنوماتیک

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود