دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی دوره تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی آموزش تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی اصفهان دوره تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی اصفهان تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 21,600,000 ریال
نوع آموزش: تئوری و عملی
پیشنیاز:

مبانی هیدرولیک صنعتی

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی مشخص نشده است!

تعمیر و نگهداری سیستم های هیدرولیک صنعتی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود