دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مبانی هیدرولیک صنعتی دوره مبانی هیدرولیک صنعتی آموزش مبانی هیدرولیک صنعتی اصفهان دوره مبانی هیدرولیک صنعتی اصفهان مبانی هیدرولیک صنعتی

طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 19,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مبانی هیدرولیک صنعتی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره مبانی هیدرولیک صنعتی مشخص نشده است!

مبانی هیدرولیک صنعتی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود