دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Node.js دوره Node.js آموزش Node.js اصفهان دوره Node.js اصفهان Node.js

دوره های مرتبط
طول دوره: 60 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

HTML,CSS,jQuery

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Node.js


کد دوره: 4597
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/01/28
6,500,000 ریال
محمدرضا موسائی

Node.js

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;