دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات آموزش دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات اصفهان دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات اصفهان دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات

طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 32,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات مشخص نشده است!

دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود