دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات آموزش دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات اصفهان دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات اصفهان دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات

طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 32,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات


کد دوره: 5364
روزهای برگزاری:

شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1400/09/20
32,500,000 ریال
حسین معتمدی

دوره جامع آمادگی آزمون محاسبات

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود