دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش نورپردازی در عکاسی دوره نورپردازی در عکاسی آموزش نورپردازی در عکاسی اصفهان دوره نورپردازی در عکاسی اصفهان نورپردازی در عکاسی

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 7,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره نورپردازی در عکاسی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره نورپردازی در عکاسی مشخص نشده است!

نورپردازی در عکاسی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;