دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش عکاسی پیشرفته دوره عکاسی پیشرفته آموزش عکاسی پیشرفته اصفهان دوره عکاسی پیشرفته اصفهان عکاسی پیشرفته

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 9,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

عکاسی پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره عکاسی پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره عکاسی پیشرفته مشخص نشده است!

عکاسی پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;