دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته دوره دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته آموزش دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته اصفهان دوره دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته اصفهان دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته

طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 30,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

دوره عکاسی دیجیتال پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته مشخص نشده است!

دوره عکاسی دیجیتال پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود