دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش عکاسی پایه دوره عکاسی پایه آموزش عکاسی پایه اصفهان دوره عکاسی پایه اصفهان عکاسی پایه

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 5,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره عکاسی پایه


کد دوره: 4922
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1399/09/20
5,100,000 ریال
امیر کیان ارثی

عکاسی پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;