دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش عکاسی پایه دوره عکاسی پایه آموزش عکاسی پایه اصفهان دوره عکاسی پایه اصفهان عکاسی پایه

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 6,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره عکاسی پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره عکاسی پایه مشخص نشده است!

عکاسی پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;