دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW دوره ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW آموزش ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW اصفهان دوره ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW اصفهان ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW

طول دوره: 8 ساعت
شهریه : 4,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW مشخص نشده است!

ویرایش عکس با نرم افزار Carmera RAW

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود