دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Photoshop عکاسی دوره Photoshop عکاسی آموزش Photoshop عکاسی اصفهان دوره Photoshop عکاسی اصفهان Photoshop عکاسی

دوره های مرتبط

عکاسی پایه

عکاسی پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Photoshop عکاسی


کد دوره: 4825
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/05/24
5,500,000 ریال
محمد نوشاد

Photoshop عکاسی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;