دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive آموزش دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive اصفهان دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive اصفهان دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive

طول دوره: 60 ساعت
شهریه : 25,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

PLC S7 پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive مشخص نشده است!

دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود