دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Excel پایه دوره Excel پایه آموزش Excel پایه اصفهان دوره Excel پایه اصفهان Excel پایه

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Excel پایه


کد دوره: 5009

ظرفیت باقی مانده 5 نفر

روزهای برگزاری:

شنبه ها 11 الی 14

دوشنبه ها 11 الی 14

چهار شنبه ها 11 الی 14

تاریخ شروع: 1400/05/09
5,000,000 ریال
شهروز مسیح

Excel پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود