دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش برنامه نویسی وب با PHP دوره برنامه نویسی وب با PHP آموزش برنامه نویسی وب با PHP اصفهان دوره برنامه نویسی وب با PHP اصفهان برنامه نویسی وب با PHP

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

HTML,CSS,jQuery

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی وب با PHP


کد دوره: 4376
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/08/24
5,000,000 ریال
محمدرضا موسائی

برنامه نویسی وب با PHP

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;