دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش HTML,CSS,jQuery دوره HTML,CSS,jQuery آموزش HTML,CSS,jQuery اصفهان دوره HTML,CSS,jQuery اصفهان HTML,CSS,jQuery

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره HTML,CSS,jQuery


کد دوره: 4445
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 22

تاریخ شروع: 1398/07/10
5,800,000 ریال
محمدرضا موسائی

HTML,CSS,jQuery

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;