دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش بازرسی جوش دوره بازرسی جوش آموزش بازرسی جوش اصفهان دوره بازرسی جوش اصفهان بازرسی جوش

طول دوره: 36 ساعت
شهریه : 11,900,000 ریال
نوع آموزش: تئوری
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره بازرسی جوش


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره بازرسی جوش مشخص نشده است!

بازرسی جوش

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود