دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Unity 3D پایه دوره Unity 3D پایه آموزش Unity 3D پایه اصفهان دوره Unity 3D پایه اصفهان Unity 3D پایه

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 18,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Unity 3D پایه


کد دوره: 5272
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 18

سه شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1400/07/10
18,500,000 ریال
احسان آقایی

Unity 3D پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود