دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS) دوره طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS) آموزش طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS) اصفهان دوره طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS) اصفهان طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)


کد دوره: 4190
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 20 الی 22

سه شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1398/04/11
5,000,000 ریال
نوید نیکی

طراحي سيستمهاي اطلاعات مديريت(MIS)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;