دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش برنامه نویسی Android با انضمام JAVA دوره برنامه نویسی Android با انضمام JAVA آموزش برنامه نویسی Android با انضمام JAVA اصفهان دوره برنامه نویسی Android با انضمام JAVA اصفهان برنامه نویسی Android با انضمام JAVA

دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی Android با انضمام JAVA


کد دوره: 4201
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/04/07
6,500,000 ریال
محمدرضا موسائی

برنامه نویسی Android با انضمام JAVA

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;