دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش V-Ray & Post-Production دوره V-Ray & Post-Production آموزش V-Ray & Post-Production اصفهان دوره V-Ray & Post-Production اصفهان V-Ray & Post-Production

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 11,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره V-Ray & Post-Production


کد دوره: 5490

ظرفیت باقی مانده 5 نفر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 15 الی 19

تاریخ شروع: 1400/10/30
11,900,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی
کد دوره: 5532
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/13
11,900,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی

V-Ray & Post-Production

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود