دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش خانه هوشمند دوره خانه هوشمند آموزش خانه هوشمند اصفهان دوره خانه هوشمند اصفهان خانه هوشمند

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره خانه هوشمند


کد دوره: 4571
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/09/07
5,800,000 ریال
سید حسین زنجانی

خانه هوشمند

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;