دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو دوره اسکیس و راندو آموزش اسکیس و راندو اصفهان دوره اسکیس و راندو اصفهان اسکیس و راندو

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو


کد دوره: 5447
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/09/11
13,100,000 ریال
صفورا شاهین

اسکیس و راندو

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود