طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 17,000,000 ریال
نوع آموزش:
پیشنیاز: ندارد
مدرک پایان دوره:
مدرک بین المللی:

برنامه زمانی دوره Plaxis 3D

Plaxis 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

دوره های مرتبط:

Plaxis چیست و چه کاربردی دارد؟

Plaxis

Plaxisچیست؟

خاک موجود در طبیعت به ندرت حالت کلاسیک (همگان ایزوتروپ و ارتجاعی) دارد. لذا در کاربرد تئوری ها، روابط و نمودارهای ارائه شده برای تخمین خواص مهندسی خاک قضاوت مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین معضلات موجود در تحت الارض از جمله زمین لغزه، روانگرایی، نشت، لایه های مسأله دار و ... مهندسین طراح را ضمن غافلگیری با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که رهایی از آنها به تکنولوژی و دانش پیشرفته نیازمند می باشد. به هر حال صحت سازه واقع بر شالوده به کیفیت شالوده زیر آن بستگی دارد و عدم شناخت لایه های تحت الارض و رفتار آنها یا وجود خطا در نتایج آزمایشگاهی یا عدم صحت محاسبات طراحی می تواند منجر به نتایج زیانباری برای پروژه گردد. خوشبختانه پس از سال ها انتظار نرم افزاری جامع در گرایش ژئوتکنیک تحت عنوان Plaxis تهیه، عرضه شده و در دنیا با استقبال چشمگیری مواجه شده است. به همین دلیل شاید بتوان گفت نیاز مبرم دانشگاه ها و موسسات آموزشی و مهندسین مشاور به نرم افزار های قوی تحلیل و طراحی در زمینه ژئوتکنیک و وجود مسائل و مشکلات خاص مهندسین طراح در این زمینه از یک طرف و طیف وسیع کاربری این نرم افزار در عرصه های مختلف ژئوتکنیک از طرف دیگر انگیزه اصلی در ارائه این نرم افزار توسط سافت گذر بوده است. پلکسیس نرم‌افزاری است که برای تحلیل تغییر شکل‌ها و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک مدل رفتاری پیشرفته برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی و وابسته به زمان خاک ها بسته به هدف مورد نظر لازم است. با این نرم افزار می‌توان خاک برداری و خاک ریزی مرحله‌ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف را با استفاده از المان های مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی مدل سازی نمود. اولین ویرایش این نرم‌افزار به منظور آنالیز سد های خاکی احداث شده بر روی خاک‌های نرم در قسمت های کم ‌ارتفاع و پست کشور هلند و به سفارش مدیریت منابع آب آن کشور در دانشگاه صنعتی Delft در سال 1987 تهیه و سپس در سال 1993 قابلیت‌های آن گسترش داده شده که توسط موسسه CUR (Center for Civil Engineering Research and Codes) نیز مورد تأئید و پشتیبانی قرار گرفته است. در این نرم افزار مدل های رفتاری موهر- کلمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم شوندگی (مدل Cam-Clay) و مدل نرم شوندگی خزشی قابل به کارگیری است، همچنین با این نرم افزار می‌توان فرایند ساخت و حفاری را توسط فعال کردن و غیر فعال کردن المان ها در مرحله محاسبات مدل کرد. نمونه‌ای از کاربرد این قابلیت، انجام آنالیز لایه به لایه در پایداری شیب ها، سد ها و تونل ها می باشد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Plaxis

 • تحلیل تغییر شکل‌ها و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک

 • مدلسازی خاک برداری و خاک ریزی مرحله‌ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف با استفاده از المان های مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی

 • قابلیت به کارگیری مدل های رفتاری موهر- کلمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم شوندگی (مدل Cam-Clay) و مدل نرم شوندگی خزشی در این نرم افزار

 • امکان مدل کردن فرایند ساخت و حفاری توسط فعال کردن و غیر فعال کردن المان ها در مرحله محاسبات

 • قابلیت، انجام آنالیز لایه به لایه در پایداری شیب ها، سد ها و تونل ها

Plaxis

آنچه خواهید آموخت


در این دوره هدف بیان مبانی و اصول مقدماتی مدلسازی با نرم افزارهای سه بعدی مجموعه PLAXIS به نام‌های PLAXIS-3D Tunnel و PLAXIS-3D Foundation است. نرم افزار PLAXIS-3D Tunnel یک برنامه سه بعدی اجزا محدود است که برای تحلیل تغییر شکل و پایداری در پروژه‌های حفریات زیرزمینی به ویژه تونل‌ها و همچنین در شیروانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرم افزار PLAXIS-3D Foundation نیز یک نرم افزار سه بعدی اجزا محدود است که برای تحلیل مسائل پی‌سازی در محیط‌های خاکی و بررسی اندرکنش بین پی و خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دوره شرکت کنندگان با روند اصولی در مدلسازی یک مسئله ژئوتکنیکی طراحی حفریات زیرزمینی یا پی با این نرم افزارها آشنا شده و قادر خواهند بود یک مدل تحلیل استاتیکی را ساخته و حل نمایند.
از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPHخواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:
 • بیان اصول کلی در مدلسازی سه بعدی مسائل ژئوتکنیکی
 • مزایای تحلیل دو بعدی نسبت به سه بعدی
 • معرفی نرم افزار PLAXIS-3D Tunnel
 • آشنایی با محیط برنامه
 • معرفی ابزار هندسه و نحوه رسم هندسه مدل
 • معرفی المان‌های سازه‌ای موجود در نرم افزار (ویژگی‌ها، زمینه‌های کاربردی و خواص متناظر)
 • معرفی شرایط مرزی و بارگذاری‌های مختلف
 • تخصیص مصالح (لایه‌های خاک و المان‌های سازه‌ای)
 • اصول مش‌بندی و بهینه‌سازی ابعاد مش
 • تامین شرایط اولیه (تنش موثر و فشار منفذی)
 • بیان اصول محاسبات در نرم افزار
 • کلیاتی از روش حل غیر خطی FEM
 • بیان الگوریتم حل (نموی و تکراری) در نرم افزار
 • معرفی کامل پنجره محاسبات نرم افزار
 • مسائل کاربردی و بیان اصول مدلسازی، برآورد خواص ورودی و تفسیر خروجی‌های مسائل
 • برآورد میزان نشست و ظرفیت باربری پی منفرد و گسترده
 • بررسی پایداری شیروانی با خاک مسلح شده
 • بررسی پایداری شیروانی با دیوار وزنی
 • پایدارسازی گود با عناصر فشاری و سپرکوبی
 • شبیه‌سازی اجرای تونل با TBM و برآورد حداقل فشار جبهه کار
 • شبیه‌سازی پیشروی TBM نصب سگمنت و اعمال فشار جبهه کار
 • شبیه‌سازی تونلزنی NATM و حفاری مرحله‌ای و برآورد نشست
 • معرفی نرم افزار PLAXIS-3D Foundation
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • معرفی ابزارهای هندسه و نحوه رسم هندسه مدل
 • معرفی المان‌های سازه‌ای موجود در نرم افزار (ویژگی‌ها، زمینه‌های کاربردی و خواص متناظر)
 • معرفی شرایط مرزی و بارگذاری‌های مختلف
 • تخصیص مصالح (لایه‌های خاک و المان‌های سازه‌ای)
 • اصول مش‌بندی و بهینه‌سازی ابعاد مش
 • تامین شرایط اولیه (تنش موثر و فشار منفذی)
 • بیان اصول محاسبات در نرم افزار
 • معرفی کامل پنجره محاسبات نرم افزار
 • مسائل کاربردی و بیان اصول مدلسازی، برآورد خواص ورودی و تفسیر خروجی‌های مسائل
 • مدلسازی پی گسترده با هندسه‌های مختلف و برآورد میزان نشست تحت بارهای متمرکز و گسترده
 • ظرفیت باربری تک شمع و رسم منحنی بار-جابجایی تحت بارهای جانبی و کششی
 • اصول ساخت سطوح شیبدار و لایه‌بندی غیر افقی در نرم افزار
 • ساخت خاکریز و برآورد میزان نشست تحکیم تحت بار گسترده
 • بررسی میزان نشست گروه شمع
 • حفر گود و پایدارسازی با سپر کوبی و عناصر فشاری
 • مدلسازی گروه ستون سنگی و بررسی تاثیر آن بر میزان نشست پی‌های سطحی

تماس با ما


031-36292828(10 خط)

شماره های داخلی:


ثبت نام : 12-14

حسابداری :16

برنامه ریزی آموزشی :11

انتشارات :17

بخش انجام پروژه :22

روابط عمومی : 24

logo-samandehi
mehregansoftware@gmail.com