دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش SAFE دوره SAFE آموزش SAFE اصفهان دوره SAFE اصفهان SAFE

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ETABS

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SAFE


کد دوره: 5086
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/01/22
7,500,000 ریال
میلاد حسنوند

SAFE

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود